Personuppgifter politik

Vi behöver följande information när du handlar hos oss:

Namn, adress, tfn. och e-postadress.

Vi registrerar och vidarebefordrar den personliga information som är nödvändig för att kunna leverera varan till dig.

Den personliga informationen registreras hos Getactive och lagras i fem år, varefter informationen raderas.

Dessutom samarbetar vi med ett antal andra företag som lagrar och bearbetar data. Företag behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

Uppgifterna som är ansvariga för getactive.dk är Get Active.

Du har rätt att få information om vilken information vi behandlar om dig.

Om du tror att informationen är felaktig har du rätt att få den korrigerad. I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du begär det. Det kan t.ex. vara om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi skulle använda dem. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen. Du kan skriva till oss på: contact@getactive.dk