Shop
Produktinformation

Ab Wheel

kr.149,00

Beskrivelse

Motionshjul hjælper dig med at tone abs, arme, skuldre og ryg. Nemt glidehjul og ergonomiske håndtag gør træningen let og effektiv.
Ab Wheel giver den mest effektive kernetræning styrking og toning abs, skuldre, arme og ryg.

Opbyg din kernestyrke, opbyg muskler og forbrænd kalorier ved at starte fra en knæende position og udføre rullende pushups. Skift vinkler og positioner for at arbejde skråt og sænke abs, når din styrke skrider frem.

-Bredde af håndtag: 25 cm, Dia. på hjul: 17,5 cm • Farve: sort / rød
-Max. brugervægt: 100 kg

Ab Wheel

kr.149,00

Kategori:

Beskrivelse

Exercise wheel helps you tone abs, arms, shoulders and back. Easy-gliding wheel and ergonomic handles makes training easy and efficient. This compact size portable exercise equipment is simple to use. anywhere. Exercise Wheel provides the most effective core workout strengthening and toning abs, shoulders, arms and back. Build your core strength, build muscle, and burn calories by starting from a kneeling position and performing rolling pushups. Change angles and positions to work obliques and lower abs as your strength progresses.

-Width of handles: 25cm, Dia. of wheel: 17,5 cm • Color: black/red
-Max. user weight: 100 kg

Brands